500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@ranking.bakuri.dk to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.


Tællere
Impulstællere
Metertællere
Omdrejningstællere
Persontællere
Kontroltænger
Tælleapparater
Adgangsmøller
Billetsystemer
KørestoleTællere og tællersystemer fra Dux Tællerfabrik i Svendborg


Uanset hvad der skal tælles har Dux Tællerfabrik tællere og tællersystemer til opgaven. Kontakt Dux og hør mere om vores store sortiment i tællere


Dux Tællerfabrik i Svendborg er leveringsdygtige i tællere og systemer til utroligt mange formål, for eksempel personer, flasker, omdrejninger, tid m.m.

Vi kan levere digitale panel instrumenter, sumtællere, forvalgstællere, datatællere, små og store mekaniske tællere, timetællere, flowmålere, længdemålere/metertællere og meget, meget andet.

Nu også person/styk og håndtællere med trådløs overføring af data direkte til din PC over en afstand op til 200 meter, og der kan sendes fra et ubegrænset antal tællere. Meget velegnet til større forretninger og butikscentre.

Ingen opgave er for stor og ingen opgave er for lille for Dux Tællerfabrik.

Kontakt os gerne og hør nærmere om vores omfattende program af
tællere af enhver art og læs og gerne mere på vores hjemmeside, hvor du kan finde detaljeret information om hele vores store tæller sortiment.

Skal der tælles – så er Dux Tællerfabrik i Svendborg det rette valg